Verslag Kaderweekend

Verslag Kaderweekend

Op zaterdag 14 en zondag 15 september verzamelden zich 9 NJBG-leden in een scoutinggebouw in Hillegom voor het grote NJBG Kaderweekend. Doel van beide dagen: weer op één lijn komen na de zomervakantie, elkaar bijpraten over de zomerkampen, en vooral: een planning maken voor het komende schooljaar. Het weekend werd ingeluid met een bestuursvergadering, waarin een breed scala aan onderwerpen werd behandeld. De zomerkampen werden geëvalueerd, het jubileum lustrum werd besproken, de nieuwe website passeerde de revue en er werd gesproken over veranderingen in het zittende bestuur. Speciale aandacht werd geschonken aan het samenwerkingsverband dat de NJBG met de AWN. Er werd gesproken over de overdracht
van de ledenadministratie, en wat beide verenigingen voor elkaar kunnen betekenen. Een belangrijke en waardevolle stap werd gezet door het benoemen van Devon de Jong als tussenpersoon voor beide verenigingen: vanwege zijn sterke betrokkenheid bij de AWN en zijn enthousiasme voor de NJBG is hij al tijdens het Kaderweekend een nuttige aanwinst gebleken.

Toen de belangrijkste voorbesprekingen achter de rug waren, arriveerden rond een uur of 17.00 de andere weekendgangers met knorrende magen. Een gezamenlijke avondmaaltijd werd
met smaak gegeten, en al snel ontvouwde zich het tweede deel van de avond. Gewapend met laptops, agenda’s en vooral veel goede ideeën en grenzeloos enthousiasme stortten de aanwezigen zich op het belangrijkste doel van het weekend: de jaarplanning. Een aantal activiteiten stonden buiten kijf, zoals de zomerkampreünie, een lustrumviering en een volgende Algemene Ledenvergadering. De data waren snel geprikt, en spoedig volgden de plannen omtrent de invulling ervan. De kampreünie zou plaats gaan vinden in het Openluchtmuseum Arnhem,
zodat de verschillende leeftijdsgroepen ieder de kans krijgen om uitgebreid bij te praten met elkaar en ondertussen in de Nederlandse geschiedenis kunnen rondkijken. Voor de lustrumviering was er al snel concensus over het feit dat het de vorm van een weekend moest gaan krijgen, in een waardige omgeving voor het 55-jarig bestaan van de NJBG. De precieze inhoud blijft nog even geheim, maar houd in ieder geval het weekend van 4 en 5 januari vrij!

Daarna was het de beurt aan de overige activiteiten, zowel voor de junioren als de medioren. Aangezien voor de medioren de laatste jaren niet veel activiteiten door het jaar heen zijn
georganiseerd, hebben meerdere aanwezigen de koppen bij elkaar gestoken om met iets bijzonders op de proppen te komen. De jongere generatie die aanwezig was heeft een prachtig programma uitgedacht dat in Haarlem plaats gaat vinden, op 17 november aanstaande. Laat deze primeur niet aan je voorbij gaan! Ook de 16+ groep werd niet vergeten: onder leiding van een delegatie ervaren oudgedienden zullen zij zich op 2 november in het bruisende nachtleven van de Amsterdamse Museumnacht storten. De junioren zijn alvast verzekerd van een kijkje in de Romeinse geschiedenis van Nederland, in het Valkhof Museum te Nijmegen en in een kerk te Elst die uit meerdere ‘verdiepingen’ bestaat. Een overzicht van alle activiteiten die in de planning staan is te vinden in de agenda op de website.

Na gedane arbeid is het goed rusten, en de resterende uurtjes werden doorgebracht onder het genot van een drankje en flink wat gezelligheid. De sfeer zat er goed in, de planning is aan
kant en iedereen heeft er weer zin in: missie Kaderweekend geslaagd!