AWN / Archeologie op School

In 2011 hebben de NJBG en de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Sinds die tijd is de AWN een belangrijke partner geworden voor de NJBG. De AWN is de belangrijkste vereniging voor amateur archeologen. Ze hebben verschillende afdelingen door het hele land waar vrijwilligers actief met archeologie bezig zijn. Daarnaast hebben ze ook een werkgroep voor erfgoed educatie. De werkgroep ontwikkelt onder andere lespakketten en ze zorgen voor maatschappelijke stages in de archeologie. Dus als jij nog een leuke maatschappelijke stage zoekt moet je hun website maar eens bekijken. Daar vind je onder andere stageverslagen van andere jongeren die dit ook gedaan hebben. 

De website archeologie op school met o.a. de maatschappelijke stage:


De website van de AWN: