Over ons

Wij zijn de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG). Een vereniging voor en door jongeren van 9 tot en met 26. Wij organiseren door het jaar heen allerlei activiteiten die te maken hebben met geschiedenis, archeologie en experimentele archeologie. Ook hebben we onze zomerkampen, leuke kampen waarbij naast geschiedenis gezelligheid ook erg belangrijk is.


De NJBG is in 1958 opgericht als de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis. Het doel was en is om geschiedenis tot leven te brengen, variërend van het ervaren van het leven in de Prehistorie tot het herleven en bewonderen van de vroege geschiedenis tot en met de moderne geschiedenis van de 20e en 21e eeuw.


De vereniging is opgedeeld in 3 leeftijdsgroepen junioren (9-12), medioren (12-16) en 16+. Er wordt gestreefd naar het organiseren van vier tot zes dagactiviteiten per jaar per onderdeel, waarbij gedacht kan worden aan stadswandelingen, een bezoek aan een archeologisch depot en museumbezoeken gecombineerd met workshops, lezingen en rondleidingen. Ook zijn er door het jaar heen weekendactiviteiten op openluchtmusea. Daarnaast worden er ieder jaar zomerkampen georganiseerd voor ieder onderdeel, die zich richten op verschillende interessegebieden zoals leven in de prehistorie, excursiekampen in het buitenland en kampen waarbij leden deel kunnen nemen aan een archeologische opgraving. 


De NJBG heeft ook de Werkgroep Experimentele Archeologie (WEA). Deze groep richt zich op het herleven van de ijzertijd en inheems Romeinse tijd. Zij hebben weekendactiviteiten in verscheidene openluchtmusea. Overdag zijn ze bezig met historische ambachten als smeden en koken, en 's avonds is er gezelligheid rond het kampvuur.


Begeleiding voor zomerkampen en dagactiviteiten wordt gedaan door een groep enthousiaste, jonge mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de NJBG. Zij worden hierbij bijgestaan door het bestuur en de coördinatoren van de werkgroepen. Velen van hen zijn zelf al jaren actief bij de NJBG, maar ook nieuwe vrijwilligers worden van harte verwelkomd. Dit kader is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die zij draagt voor de leden, en zij krijgt verschillende vormen van ondersteuning aangereikt om zowel dagactiviteiten als zomerkampen zo aangenaam en veilig mogelijk te laten verlopen. De vereniging weet zich steeds te verjongen en blijft zich ontwikkelen met één been in het verleden en één in de toekomst, net zoals de Romeinse tweekoppige god Janus die om deze reden onze mascotte is. Door zowel vooruit als achteruit te blikken, te steunen op zowel de leden als organisatoren en zich met zowel activiteiten als zomerkampen bezig te houden blijft de NJBG steeds één ding bieden: levende geschiedenis voor en door jongeren!