Privacyverklaring

Versie 11-07-2018

De NJBG verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van geïnteresseerden (zoals deelnemers aan een zomerkamp of geïnteresseerden in de nieuwsbrief). De NJBG wil je graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring lees je onder andere hoe je persoonsgegevens door de NJBG worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar je naartoe kunt om je rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent je privacy.

Wie is verantwoordelijke?

Vereniging de NJBG, gevestigd aan het Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595BE te 's-Gravenhage is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG. Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kun je de NJBG het beste bereiken via het contactformulier of per e-mail via info@njbg.nl.

Je rechten

Inzage:
Je hebt het recht om een ​​kopie van je persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens de NJBG. Je kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van je persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van je gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Wijziging:
Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Beperking:
Je kunt de verwerking van je persoonsgegevens ook door de NJBG laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij je verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens controleren.

Wissing van persoonsgegevens:
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens door de NJBG te laten verwijderen, tenzij de NJBG op grond van de AVG toegestane redenen heeft om je persoonsgegevens te houden.

Recht op overdracht van persoonsgegevens:
Op jouw verzoek verstrekt de NJBG je een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt, en heb je het recht die persoonsgegevens ongehinderd door de NJBG aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar:
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de NJBG. De NJBG kan je hierbij verzoeken om met jouw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Als je bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door de NJBG voor directe marketing doeleinden betreft, zal de NJBG dit verzoek altijd honoreren.

Je kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier of een e-mail te sturen naar info@njbg.nl. Wij kunnen je vragen om je te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan ons te sturen of te tonen. Wij controleren hierop alleen je naam en adviseren je om overige gegevens onleesbaar te maken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daar waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens door de NJBG (bijvoorbeeld omdat je de nieuwsbrief wilt ontvangen), kun je deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Je intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor de intrekking van je toestemming.

Doorgifte van je persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van je persoonsgegevens schakelt de NJBG derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de hostingprovider die applicaties of bestanden met persoonsgegevens host. De NJBG zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van de NJBG te verwerken.