Algemene Informatie

Aanmelding

Om je aan te melden voor een zomerkamp gelieve het inschrijfformulier op de website invullen.

Bevestiging

Ongeveer vier weken (circa midden mei) nadat je inschrijving ontvangen is, hoor je of je geplaatst bent. Als het kamp van je eerste keuze vol is proberen we je bij het kamp van je tweede keuze te plaatsen. Wanneer het kamp wegens te weinig aanmeldingen niet door gaat hoor je dit uiterlijk drie weken voor aanvang. Uiterlijk een week voor aanvang van het kamp ontvang je alle benodigde informatie en een deelnemerslijst.

Afmelding

De procedure voor afmelding staat in de algemene voorwaarden van de NJBG.

Kampleiding

Voor de begeleiding van deelnemers, het contact met externen (bijv. de archeoloog) en de organisatie van het kamp wordt een kampleiding aangesteld. Het aantal personen in de leiding hangt af van het aantal deelnemers. De kampleiding bestaat uit speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers, die ook ervaring hebben met kinderen met een zogenaamd 'rugzakje' of andere bijzonderheden.

Verzekering

De NJBG sluit alleen voor de begeleiding een speciale verzekering af. Deelnemers worden geacht zelf een (reis)verzekering af te sluiten.

Public Relations

De binnenlandkampen kunnen aangegrepen worden om de NJBG in de publiciteit te brengen. Waar mogelijk zullen media benaderd worden voor een artikel in de krant of een interview voor een lokale omroep. Omdat de NJBG uniek is en archeologie (zeker in de zomer) in de belangstelling staat, krijgt de NJBG redelijk veel publiciteit.

Belangrijk

  • Van deelnemers wordt verwacht dat ze kleine huishoudelijke taken (corvee) op zich nemen.
  • Van deelnemers wordt verwacht op tijd allergieën op te geven.

NJBG Lidmaatschap

  • Het NJBG verenigingsjaar, en dus het lidmaatschap, loopt van januari tot december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd indien niet voor 30 november van het lopende jaar is opgezegd, ook als je speciaal voor de kampen lid bent geworden.
  • Als je je contributie voor dit jaar of vorige jaren nog niet betaald hebt, mag je niet mee op kamp.

Informatie

Voor vragen over de afzonderlijke kampen kun je terecht bij de contactpersoon, die bij ieder kamp staat vermeld. Voor algemene informatie kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of per mail op: bureau@njbg.nl