Corona protocol Junioren

Beste lezer,
Dit is het protocol dat tijdens het zomerkamp Junioren in de Prehistorie gehandhaafd zal worden. Uiteraard wordt naast dit protocol de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Dit protocol kan nog aangepast worden, de aanpassingen zullen rood gemarkeerd worden. Wij danken de ouders en deelnemers alvast voor hun medewerking.
Het NJBG bestuur

Protocol Junioren in de Prehistorie 2020
Kamp bubbel
Tijdens het zomerkamp is er sprake van een kampbubbel. De deelnemers en leiding komen gezond op het kamp aan en hebben gedurende het kamp geen contact met de buitenwereld. Zo wordt besmetting van buiten af voorkomen. Deze kampbubbel maakt het voor de leiding mogelijk om binnen 1,5 meter afstand van de deelnemers te komen. De 1,5 meter afstandsregel blijft wel gelden voor de leiding onderling.
Dit concept is gebaseerd op kampprotocollen die opgesteld zijn door Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het complete opgestelde protocol kan gedownload worden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/09/protocol-op...
Fysiek contact
- Tussen de deelnemers onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
- Tussen de deelnemers en leiding hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
- Tussen de leiding onderling wordt altijd 1,5 meter afstand bewaard, behalve in noodsituaties
Hygiƫne
- Deelnemers en leiding wassen regelmatig hun handen met zeep voor tenminste 20 seconden
- Deelnemers nemen hun eigen bestek, bord, kom en beker mee en delen deze niet met andere deelnemers
- Deelnemers wassen hun bestek, bord, kom en beker na iedere maaltijd af met zeep
- Voor het bereiden van eten wassen de leiding en deelnemers hun handen met zeep
- Al het materiaal waar mee gewerkt wordt (zagen, vijlen, scharen etc.) worden regelmatig schoongemaakt
Aankomst en vertrek
- De deelnemers worden gespreid gebracht en opgehaald, hierover zal later meer informatie verschaft worden
- Bij aankomst tekenen de ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemer een gezondheidsverklaring (zie laatste pagina)
- De ouder(s)/verzorger(s) verlaten na het brengen van de deelnemer(s) zo snel mogelijk het terrein om drukte te voorkomen
Bij symptomen
- Als een deelnemer koorts en andere symptomen vertoont wordt de deelnemer opgehaald
- In dit geval worden alle ouders ingelicht en wordt in overleg besloten of het kamp afgelast wordt