Reflectie ALV 2013

Op zaterdag 12 januari 2013 is in Utrecht de Algemene Ledenvergadering van de NJBG gehouden. De algehele stemming was er een van vernieuwing en verjonging, wat zich onder andere uitte in de benoeming van een (gedeeltelijk) nieuw bestuur. Harmen Spreen zwaaide na 10 jaar af als voorzitter van de NJBG en heeft zijn taken overgedragen aan Willem Jespers, die de komende tijd het roer in handen zal hebben samen met het 7-koppige bestuur. Harmen, nogmaals ontzettend bedankt voor alle tijd en energie die je in de NJBG hebt gestoken!

De laatste jaren is er veel veranderd bij de NJBG: de Kelder hebben we helaas moeten afstaan wegens gemeentelijke renovaties, de WEA heeft zich onder Jaco Schilp sterk ontwikkeld en profillert zich als een sterke werkgroep met internationale contacten, er is een samenwerkingsverband aangegaan met de AWN en de vereniging heeft een algehele verjonging ondergaan. De vernieuweingen zijn zeker nog niet compleet, want achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuwe website en het nieuwe bestuur zal zich de komende tijd gaan inzetten voor de belangrijkste mensen binnen de vereniging: de leden. Zowel op het gebied van zomerkampen als op het gebied van activiteiten zijn er grootse plannen, en Diek Halbertsma is aangesteld om de medioren weer door het jaar heen actief te betrekken bij de vereniging. Lassen van den Dikkenberg heeft het stokje overgenomen van Jaco wat betreft de WEA, maar Jaco blijft actief als contactpersoon met de AWN. Eline Pollaert zal zich blijven inzetten voor de junioren en ook Sanne Berbers (penningmeester) en Mark Smit (secretaris) zullen hun werkzaamheden blijven voortzetten.

Tijdens de ALV is gebleken dat er nog veel potentie zit in de NJBG. In 2013 viert de NJBG alweer haar 65e jubileum. De verniging weet zich steeds te verjongen en blijft zich ontwikkelen met één been in het verleden en één in de toekomst, net zoals de Romeinse tweekoppige god Janus die om deze reden onze mascotte is. Door zowel vooruit als achteruit te blikken, te steunen op zowel de leden als organisatoren en zich met zowel activiteiten als zomerkampen bezig te houden blijft de NJBG steeds één ding bieden: levende geschiedenis voor en door jongeren!