NJBG nieuwe stagiair

De NJBG is een stagiair rijker! Voor het honourstraject Crossing the Borders in World Archaeology moet Floriske Meindertsma namelijk 17 dagen stage lopen. Floriske is een eerstejaars archeologie student aan de Universiteit Leiden. Haar stage moet een maatschappelijk doel hebben, het is dus niet zomaar een archeologie stage maar een publieksstage. Voor haar stage zal Floriske gastlessen geven op verschillende basisscholen over archeologie en experimentele archeologie. De gastlessen zullen gemaakt worden met behulp van de lespakketten die al zijn ontwikkeld door de werkgroep erfgoededucatie van de AWN. De gastlessen zijn bedoelt om kinderen enthousiast te maken voor archeologie en experimentele archeologie en om zo mogelijk ook nieuwe leden voor de NJBG te werven.

Voor meer informatie over de lespakketten bekijk de website van de werkgroep: 
http://www.archeologieopschool.nl/Lessen