Algemene Ledenvergadering

Omschrijving: 

Op zondag 8 februari is iedereen welkom om aan te schuiven tijdens de jaarlijkse NJBG Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV wordt het reilen en zeilen van de vereniging besproken, zowel in het afgelopen als in het komende jaar. Wil jij meepraten over de NJBG, of zou je actief willen worden? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze dag! We zijn ook nog op zoek naar bestuursleden die de volgende functies willen verzorgen: WAO/ medioren coördinator, ICT-bestuurslid, Zomerkamp coördinator en hoofd PR. Maar je kan als bestuurslid je ook voor een andere functie aanmelden.

Aansluitend op de ALV wordt er ook een KampKaderdag georganiseerd.

Dit is de agenda voor de ALV.
1. Opening
2. Goedkeuring notulen 2014
3. Activiteiten
a. 2014 bespreking
b. Voorstel 2015
i. Drie Haps weekenden
ii. Drie junioren activiteiten
iii. Twee Eindhoven Museum weekenden
iv. Twee medioren (WAO) activiteiten
v. Een Archeon weekend
vi. Ambachtenmarkt in Leiden
4. Jaarrekening 2014
5. Begroting 2015
a. Samenvoeging rekeningen WEA en NJBG
6. Samenwerking andere organisaties (AWN, EM...)
7. Zomerkampen/ZOKA coördinator
PAUZE
8. Public Relations
a. Ledenwerving
9. Romeinenweek
10. Activiteiten bestuur
11. Reglement
12. Bestuursverkiezing (discharge verlenen oud bestuur en verkiezing nieuw bestuur).
14. Rondvraag/WVTTK
15. Sluiting

Locatie: 
Vredenhofpad 13 (Amsterdam)
Leeftijdsgroep: 
Iedereen
Kosten: 
€0.00
Bijzonderheden: 


Contactgegevens: 
Aanmelden is niet nodig.