Het Bestuur

De NJBG organiseert elk jaar vele leuke activiteiten. Afwisselend doen we hierbij verschillende musea aan, houden we workshops, en, als kers op de taart, organiseren we elk jaar een aantal zomerkampen. Deze activiteiten worden allen bedacht en georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Om deze vrijwilligers de mogelijkheid te geven met hun creativiteit en enthousiasme los te laten gaan, zijn er natuurlijk mensen nodig die zorgen dat de dagelijkse gang van zaken soepel verloopt. De NJBG heeft hiervoor momenteel een achtkoppig bestuur, dat vele taken verricht. Maandelijks komen de bestuursleden bij elkaar, om even bij te babbelen, maar natuurlijk ook om serieuze zaken door te spreken. Hieronder stellen de bestuursleden zich even kort aan je voor:


Thomas Mons
Ik ben al sinsds mijn elfde een actieve WEA'er, en zit sinds mijn zestiende in het WEA-bestuur. Ik heb de afgelopen jaren veel kampen geleid en, na anderhalf jaar secretaris van de vereniging te zijn geweest, heb ik nu het voorzitterschap van de NJBG overgenomen. Ik heb er veel zin in om met de NJBG en WEA veel activiteiten te doen de komende jaren.

Pieter Bogerd
Als 11-jarige jongen ben ik bij de NJBG gegaan, omdat ik me op jonge leeftijd interesseerde voor geschiedenis en archeologie. Ook heb ik acht jaar voor het Archeon gewerkt. Ik ben nu alweer 14 jaar lid van de verenging, en dan met name de WEA. Ik zit nu in het bestuur als secretaris.  


Jon Buijs
Omdat ik als twaalfjarige jongen al enorm geïnteresseerd was in geschiedenis, en omdat ik het archeon geweldig vond, ging ik met mijn moeder op onderzoek uit op het internet. Zo kwamen we bij de NJBG en de WEA-zomerkampen uit. Nu zes jaar later heb ik vijf zomerkampen en talloze WEA-weekenden meegemaakt en ben ik inmiddels penningmeester van de WEA en de NJBG. Ik woon in Amsterdam, heb mijn VWO diploma gehaald en ga nu eerst sparen en op reis voordat ik ga studeren. 

Loes Jaspers Focks 
Ik ben op elfjarige leeftijd bij de NJBG gekomen via het junioren kamp. Op mijn dertiende ben ik voor het eerst mee geweest met het medioren Haps kamp. Dit jaar ben ik op dit kamp voor het eerst leiding. Sinds dit jaar ben ik bestuurslid geworden van de NJBG. In dit bestuur regel ik de zaken die met de WEA (Werkgroep Experimentele Archeologie) te maken hebben. Buiten de NJBG ben ik bezig met mijn examenjaar van de HAVO. 

Kick Hofman
Ik heb geschiedenis altijd interessant gevonden. Mijn vader was vroeger lid van de NJN, en meende zich te herinneren dat de NJBG bestond. Zodoende ben ik op mijn elfde/twaalfde lid geworden van de NJBG. Na een aantal keren mee te zijn gegaan met de kampen van de WAO en activiteiten van zowel de junioren als de WAO, ben ik in 2015 het NJBG bestuur in gegaan. Nu regel ik alle dingen omtrent de WAO.

Joska Hendrikx
Mijn eerste NJBG-activiteit was een dagje uit met de junioren. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Sindsdien ben ik als het kan elk jaar te vinden op een zomerkamp van de NJBG. Ik ga vaak naar weekenden van de WEA en ik ben nu algemeen bestuurslid in het NJBG-bestuur. De komende tijd ga ik meehelpen met het organiseren van de activiteiten voor de Junioren. Ik ben zestien jaar en ik zit in de vijfde van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen.